Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky jsou spravovány JAHO Invest s.r.o.

Pokud navštěvujete tyto webové stránky, může JAHO Invest s.r.o. shromažďovat vaše osobní údaje a to buď přímo (v případech, kde jste požádáni o poskytnutí dat) nebo nepřímo. JAHO Invest s.r.o. bude tyto osobní údaje používat pouze v souladu s účely stanovenými tímto prohlášením o důvěrnosti a zavazuje se shromážděné osobní údaje chránit. V tomto prohlášení jsou uvedeny účely zpracování dat v JAHO Invest s.r.o., použití cookies a způsob ochrany vašich osobních údajů.

Účel zpracování

JAHO Invest s.r.o. shromažďuje a zpracovává informace o klientech a návštěvnících těchto webových stránek za účelem rozšíření podnikání, informování a nabídky produktů a služeb, které mohou být předmětem vašeho zájmu a za účelem vedení statistik souvisejících s webovými stránkami. Informace, které poskytnete, budou použity k tomu, abyste mohli být kontaktováni, např. v případech oznámení o funkčních změnách webových stránek a nabídky služeb, které pro vás mohou být užitečné (pokud nevyloučíte zasílání těchto nabídek).

Citlivé údaje

JAHO Invest s.r.o. nemá v úmyslu pomocí těchto stránek shromažďovat citlivé osobní údaje (jako jsou údaje o politických názorech, náboženství, nebo údaje týkající se zdraví nebo sexuálního života). Pokud by JAHO Invest s.r.o. takové údaje shromažďovala, budete nejprve požádáni o souhlas. Prosím vezměte na vědomí, že poskytnutím nevyžádaných citlivých osobních údajů JAHO Invest s.r.o. poskytujete zároveň svůj souhlas s použitím těchto údajů.

Cookies

JAHO Invest s.r.o. může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto webových stránek, včetně názvu domény, počtu kliků, navštívených stránek, předchozích a následně navštívených stránek a délky připojení uživatele. Tyto informace mohou být získány pomocí cookie. Cookie je malá textová složka, umístěná serverem těchto webových stránek na váš hard-disk. Můžete nastavením svého vyhledávače zvolit, zda cookie používat či nikoliv. Pomocí cookie se usnadní a urychlí prohlížení těchto webových stránek.

Webové stránky třetích stran

Chtěli bychom upozornit na to, že toto prohlášení o důvěrnosti se nevztahuje na webové stránky třetích osob, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami.

Změny

JAHO Invest s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv upravit jednotlivé sekce tohoto prohlášení o důvěrnosti. Doporučujeme čas od času zjistit, zda toto prohlášení neobsahuje nějaké změny.

 torna su...

If you have any question, do not hesitate to contact us:

Vostra domanda

 *
 *
 *

 * (opatření proti SPAM robotům)
* mandatory fields