Závazek - slovník pojmů

Závazek čili obligace znamená vztah mezi dvěma lidmi nebo skupinami, z něhož jedné (dlužníku) z nich plyne povinnost v budoucnosti něco dát, udělat, případně nedělat, kdežto druhé naopak oprávnění splnění závazku očekávat, případně i vymáhat (věřitel). Závazek v právním slova smyslu je obvykle stanoven nějakou formou smlouvy a ta téměř vždy obsahuje datum splnění a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splnění závazek nesplní.

Těmito sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu (přirážku) za pozdní splnění a to buď v absolutní podobě nebo jako určité malé procento z dlužné částky, které se po datu s plnění (a dost často za každý následující den) o toto procento navyšuje. Plněním se v tomto případě nejčastěji myslí placení určité peněžité částky.