Remitent - slovník pojmů

Remitent je osoba, v jejíž prospěch je vystavena směnka, tedy ten, komu se má ze směnky platit. Pokud se nejedná o rektasměnku, může remitent směnku převést rubopisem na někoho dalšího. Při tomto převodu se remitent označuje jako indosant a osoba, na kterou se směnka převádí jako indosatář.