Příslušenství pohledávky - slovník pojmů

Příslušenstvím pohledávky jsou úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení a náklady spojené s jejím uplatněním. Např. smluvní pokuta tedy příslušenstvím pohledávky není. Podle staré právní zásady, kterou předjímá i nový občanský zákoník, příslušenství vždy následovalo osud pohledávky, tedy pokud došlo k postoupení pohledávky, bylo vždy s ní postoupeno i její příslušenství.