Postupitel - slovník pojmů

Původní věřitel, který se rozhodl svou pohledávku vůči konkrétnímu dlužníkovi postoupit novému věřiteli.