Odkup pohledávek - slovník pojmů

Odkup pohledávek je jedna z možností věřitele, jak se domoci alespoň části svých neuhrazených pohledávek. Věřitel může svou pohledávku prodat, nejčastěji společnostem, které se specializují na vymáhání pohledávek a získat tak alespoň část z peněž, které mu dlužník dluží. Vymáhací společnost za pohledávku věřiteli zaplatí podle složitosti pohledávky určitou procentuální část z hodnoty pohledávky a sama potom pohledávku po dlužníkovi vymáhá.