Náklady exekuce - slovník pojmů

Náklady exekuce hradí povinný a patří mezi ně odměna exekutora, náhrada hotových výdajů a náhrada za doručení písemností. Exekutor může po oprávněném požadovat zálohu na náklady exekuce (až do 30% tarifní odměny u exekuce na zaplacení peněžité částky). V případě exekuce na malé částky, často náklady exekuce několikanásobně převyšují původní dlužnou částku.