Mandatář - slovník pojmů

Ten, kdo v rámci smlouvy mandátní zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti. Jinak řečeno osoba, pověřená k jednání jménem svého mandanta a na jeho účet, s právem na úplatu, v případě zařízení předem smluvené záležitosti.