Mandant - slovník pojmů

Ten, jehož jménem a na jehož účet zařídí mandatář v rámci mandátní smlouvy za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů nebo uskutečněním jiné činnosti. Jinak řečeno osoba, jež pověřila mandátní smlouvou mandatáře, aby ji zastupoval v určité věci.