Insolvenční návrh - slovník pojmů

Insolvenční návrh je návrh podaný věřitelem nebo dlužníkem, kterým se zahajuje insolvenční řízení a kterým se prokazuje úpadek dlužníka.