Indosatář - slovník pojmů

Indosatář je osoba, na kterou indosant převádí rubopisem (indosamentem) práva ze směnky. Někdy se indosatář označuje jako žiratář, v literatuře se občas vyskytuje i jako rubopisník. Po převodu práv ze směnky se indosatář může stát dalším převádějícím, tedy indosantem. Práva ze směnky jsou indosamentem obecně převoditelná, neboť směnka je cenným papírem na řad, který lze převádět rubopisem. Ze směnky lze ale udělat rekta papír, tedy cenný papír, který není převoditelný rubopisem. Zpravidla se to dělá připojením doložky "nikoli na řad".