Indosant - slovník pojmů

Indosant je osoba, která převádí na někoho jiného (indosatáře) práva ze směnky. Tento převod se uskutečňuje tzv. rubopisem neboli indosamentem. V českém právním prostředí se tradičně používá výraz indosant, když pokusy o český ekvivalent tohoto slova jako je rubopisec se neujaly. Směnku lze indosovat prakticky do nekonečna řadou indosantů (rubopisů). Indosatář se tak po indosaci směnky (převodu) může stát dalším indosantem.