Dohoda o narovnání - slovník pojmů

Dohoda o narovnání je dohoda mezi dvěma nebo více subjekty, nejčastěji dlužníkem a věřitelem, kteří vůči sobě mají sporné závazky. Dohodou o narovnání se jejich sporná práva a povinnosti upraví (tzv. narovnají) a účinností dohody sporná práva a povinnosti zanikají a nahrazují se právy a povinnostmi novými, které musí být v dohodě o narovnání výslovně stanoveny.