Dlužník - slovník pojmů

Dlužník je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli. Typickým příkladem je člověk, který si od někoho půjčil peníze. Pokud dlužník neuhradí svůj dluh do data splatnosti, lze po něm jeho závazek různými způsoby vymáhat.