Aval - slovník pojmů

Aval je osoba, která se zaváže ručením ze směnky, tzv. směnečný rukojmí. Pokud není směnka po datu splatnosti jejím výstavcem proplacena, může se remitent (směnečný věřitel) domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi. Aval bývá na směnce uveden nejčastěji doložkou „per aval“, ale může být uveden i jinou doložkou stejného významu.