Alimenty - slovník pojmů

Alimenty neboli výživné jsou nejčastěji peníze, kterými je jedna osoba povinna přispívat na uspokojování potřeb jiné osoby. Podle platného českého práva (zákon o rodině) je tato povinnost zakotvena mezi rodiči a jejich dětmi, mezi ostatními příbuznými, ale i mezi manžely. Vyživovací povinnost je ve většině případů vzájemná.

 

Alimenty - Alimenty neboli výživné jsou nejčastěji peníze, kterými je jedna osoba povinna přispívat na uspokojování potřeb jiné osoby. Podle platného českého práva (zákon o rodině) je tato povinnost zakotvena mezi rodiči a jejich dětmi, mezi ostatními příbuznými, ale i mezi manžely. Vyživovací povinnost je ve většině případů vzájemná.