Who is Who Verlag

pohledávka na prodej

Nabízíme na prodej pohledávku za společností Who is Who Verlag für, Personenenzyklopädien AG, se sídlem Alpenstrasse 16, 630 4 Zug, Schweiz, v ČR zastoupení na adrese: Politických vězňů 912/10, Praha 1.

Pohledávka pramení z titulu neuhrazené faktury za poskytnuté služby na základě smlouvy. Hodnota pohledávky je 84.000,- Kč. Bližší informace na: info@globalinkaso.cz

 zpět na začátek...