dlužník J.A.N.E.X. s.r.o.

nabídka vzájemného trojzápočtu

Hledáme obchodní partnery společnosti J.A.N.E.X. s.r.o. IČ: 36050342, se sídlem Sokolská 62/686, 960 01 Zvolen, jednající Mgr. Ladislav Janiczek. Za společností J.A.N.E.X. vymáháme pohledávku pramenící z titulu neuhrazených faktur s podepsaným uznáním závazku. Nabízíme realizaci vzájemného trojzápočtu. Bližší info: tel.: 734 313 853, nebo email: info@globalinkaso.cz

 zpět na začátek...