P.S.V, s.r.o. IČ: 27074412, Holé Vrchy čp.35

Pro účely trestního řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu podvodu a poškozování věřitele hledáme další věřitelé společnosti P.S.V. IČ: 27074412, adresa původní provozovny: Holé Vrchy čp.35 , s.r.o., dřívější jednatel Jiří Stárek a ředitel firmy Ing. Michal Štrympl. Bližší info: horak@globalinkaso.cz

 zpět na začátek...